Valbeveiliging / Klimmateriaal

Trident Safety Services BV heeft alle kennis en kunde in huis om uw valbeveiliging en klimmateriaal verantwoord te onderhouden en te keuren. Het onderhoud en de keuring dient door vakbekwame personen/bedrijven uitgevoerd worden. Trident Safety Services BV is hierin uw specialist.

Valbeveiliging

Uw valbeveiliging moet jaarlijks onderhouden en gekeurd worden. En na elke val. Dit is een wettelijke verplichting. De keuring van de valbeveiliging verloopt volgens door de fabrikant vastgestelde richtlijnen.

De keuring valbeveiliging behelst een visuele inspectie. Aan de hand van een checklist worden de middelen gecontroleerd. Wanneer de inspectie is verricht ontvangt u per gekeurd middel een certificaat. De keuring wordt professioneel, nauwgezet en adequaat uitgevoerd door onze vakbekwame monteurs.

Klimmateriaal

Trident Safety Services BV heeft vakbekwame monteurs in huis om uw (industriële) ladders, trappen, rolsteigers, vouwsteigers en telescoopladders te keuren en/of te repareren.

Keuren en certificeren gebeurt volgens de NEN2484-norm. De vakbekwame servicemonteurs van Trident Safety Services BV voorzien uw klimmateriaal van alle benodigde stickers, aanwijzingen en certificaten.

Let op:

De keuring van zowel de valbeveiliging als het klimmateriaal is een momentopname! Het is van levensbelang om vóór het gebruik van de materialen steeds na te gaan of deze nog in goede staat zijn.

Reparaties

Indien bepaalde onderdelen vervangen of gerepareerd dienen te worden, ontvangt u vooraf een offerte van Trident Safety Services BV. Na goedkeuring van de offerte wordt de reparatie uitgevoerd.  Indien bij periodiek onderhoud afwijkingen of gebreken worden geconstateerd, wordt na het uitvoeren van de reparaties een herkeur uitgevoerd. Zo mogelijk voeren wij ter plaatse reparaties uit. Trident Safety Services BV kan daarnaast ook zorgen voor vervangend materiaal.

Trident Safety Concept (TSC)

  • Monitoring op tijdige controle en certificering van uw veiligheidsproducten.
  • Totaaloverzicht van uw beschikbare veiligheidsmiddelen.
  • Geen zorgen meer of uw veiligheidsmiddelen nog voldoen aan de vereiste normering.
Kantoor Trident Safety

Ontvang een vrijblijvende offerte
Neem contact op via 0115 610 120 of vul het offerte-formulier in voor een vrijblijvend voorstel.

Ontvang een offerte