Analyse ademlucht

Voor een analyse van uw ademluchtluchtkwaliteit volgens de NEN-EN12021 beschikt Trident Safety Services BV hiervoor over de apparatuur en deskundigheid om de ademluchtkwaliteit te analyseren.
De NEN-EN12021 specificeert eisen voor de kwaliteit van de perslucht geleverd voor gebruik van de volgende soorten apparatuur: 

 • Autonoom ademluchttoestel
 • Centraal ademluchtsysteem
 • Ademlucht filtratiesysteem
 • Lage druk systemen
 • Hogedruk systemen
 • Combi systemen

Bij een NEN-EN 12021 meting is niet alleen de nauwkeurigheid van de meting van belang. De detectiegrens van de gebruikte methode moet bovendien lager liggen dan de vereiste grenswaarde.

Grenswaarden voor de verontreiniging van ademlucht volgens NEN-EN 12021:

 • Olie (druppeltjes of aerosol/nevel): 0,5 mg/m3
 • Kooldioxidegehalte: 500 ppm
 • Koolmonoxidegehalte: 15 ppm
 • Watergehalte*:50 mg/m3 (bij een nominale druk van 40 tot 200 bar) of 35mg/m3 (bij een nominale druk van meer dan 200 bar)

Trident Safety Concept (TSC)

 • Monitoring op tijdige controle en certificering van uw veiligheidsproducten.
 • Totaaloverzicht van uw beschikbare veiligheidsmiddelen.
 • Geen zorgen meer of uw veiligheidsmiddelen nog voldoen aan de vereiste normering.
Kantoor Trident Safety

Ontvang een vrijblijvende offerte
Neem contact op via 0115 610 120 of vul het offerte-formulier in voor een vrijblijvend voorstel.

Ontvang een offerte