Projecteren blusmiddelen

Trident Safety Services BV is uw professional voor een goede projectering van uw brandblusmiddelen. Aan de hand van het brandrisico, de oppervlakte van de diverse ruimten en de bereikbaarheid van de ruimten bepalen wij het aantal en de inhoud. Wij projecteren blusmiddelen conform de NEN 4001 richtlijnen.

NEN 4001

De NEN 4001 norm omschrijft de projectering van draagbare en verrijdbare blustoestellen in gebouwen, uitgezonderd particuliere woningen. De norm is van toepassing op de totstandkoming en instandhouding van de brandveiligheid in gebouwen inclusief de bijbehorende bedrijfsterreinen.

Aan de hand van deze norm wordt vastgesteld hoeveel brandblustoestellen er geplaatst dienen te worden en welke blusstof geschikt is.

Projectering van draagbare en verrijdbare blustoestellen

De eerste stap bij het uitvoeren van een projectering van uw blusmiddelen is een Risico Inventarisatie en Evaluatie. De Risico Inventarisatie en Evaluatie is verplicht voor ieder bedrijf met medewerkers. Met deze inventarisatie en evaluatie brengen we in kaart:

  • hoeveel projecteringszones er zijn;
  • de oppervlakte per zone;
  • de functie's van een zone;
  • de brandbare risico's per zone.
Op basis van deze gegevens bepalen we welke basisbrandbeveiliging en aanvullende brandbeveiliging nodig is oftewel hoeveel en welke blusapparaten en toestellen nodig zijn. Water, poeder en schuimblussers vallen onder de basisbrandbeveiliging en een Co2 brandblusser is een voorbeeld van aanvullende brandbeveiliging.

Vervolgens ontvangt u de projecteringslijst en een offerte voor de benodigde blusmiddelen. Trident Safety Services zorgt er vervolgens graag voor dat de juiste brandblussers op de juiste plaats komen te hangen zodat een beginnende brand snel en efficiënt bestreden kan worden. 

Projectie blusmiddelen door Trident Safety Services

Trident Safety heeft jarenlange ervaring op het gebied van brandveiligheid in bedrijfsgebouwen. Onze gecertificeerde medewerkers zijn gespecialiseerd in de projectering van draagbare en verrijdbare blustoestelellen volgens de NEN 4001 norm.

Laat uw projectie door Trident Safety Services opstellen en verzeker uzelf van het best mogelijke brandveiligheidsadvies. Vul ons contactformulier in of bel +31 115 61 01 20.

Kantoor Trident Safety

Ontvang een vrijblijvende offerte
Neem contact op via 0115 610 120 of vul het offerte-formulier in voor een vrijblijvend voorstel.

Ontvang een offerte