Capaciteit Bluswatersysteem / Brandkranen

Bij de eis van een bluswatervoorziening met een netwerk van ondergrondse bluswaterleidingen en hydranten/brandkranen is het van groot belang dat u kunt vertrouwen op een bedrijfszeker bluswaternet. U moet er immers 100% zeker van zijn dat uw systeem functioneert wanneer het nodig is.

Met Trident Safety Services BV beschikt u over ervaring in het uitvoeren van capaciteits testen van uw bluswatersysteem. Zo kunnen wij testen voor u verzorgen ten behoeve van de jaarlijkse inspecties en certificering van u bluswatersysteem hydrantennetwerk conform de eisen uit bijvoorbeeld PGS 15 of PGS 29 richtlijnen.

Van het bluswaternet moet een tekening op schaal beschikbaar te zijn waarop zijn aangegeven:

  • De locatie van de bluswaterpompen (inclusief capaciteit en druk)
  • de locaties van de leidingen;
  • de diameter van de leidingen;
  • de locaties van de blokafsluiters;
  • de brandkranen en de stationaire monitoren. (incl. brandkraannummers).

PGS29

Capaciteit meting bluswatersysteem

De PGS29(Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen) stelt onder andere dat het bluswatersysteem moet zijn ontworpen op de levering van de hoeveelheid water die bij elk te onderscheiden brandscenario op de betreffende locatie binnen de inrichting minimaal benodigd is.

Deze hoeveelheid water moet steeds zijn afgestemd op zowel het blussen van een brandend oppervlak met water en schuim als op het koelen van bedreigde installaties. In ieder geval moet het blussysteem op elke plaats binnen de inrichting minimaal 6.000 l/min. (360 m3/h) kunnen leveren door drie naast elkaar gelegen brandkranen.

Bluswaterpompsysteem

Het vastopgestelde bluswaterpompsysteem moet volledig beantwoorden aan de benodigde blus en/of koelwatercapaciteit voor het maximaal te verwachten brandscenario, met een minimum van 360 m3/h. Het pompensysteem moet te allen tijde de benodigde capaciteit kunnen leveren.

PGS 15

Blusleidingen en brandkranen

In de inrichting moeten blusleidingen en brandkranen aanwezig zijn. De afstand tussen de brandkranen onderling mag ten hoogste 200 m bedragen. Indien zich tussen de brandkranen opstallen bevinden of goederen aanwezig zijn, moet deze afstand ten hoogste 80 m bedragen. Een brandkraan moet zijn aangesloten op een waterleiding of een ander gelijkwaardig watertoevoersysteem.

De toevoercapaciteit moet ten minste 3 000 l per min bedragen, zodat bij gelijktijdig gebruik van twee brandkranen een waterlevering per brandkraan van 1 500 l per min bij een minimale dynamische druk van 100 kPa (1 Bar) constant verzekerd is. Een brandkraan moet te allen tijde vrij gehouden worden.

Na afloop van de uitgevoerde testen en controles ontvangt u van Trident Safety Services BV een rapport met de resultaten en bijzonderheden. Dit rapport dient als toevoeging voor het register in de inrichting wat te allen tijde ter inzage dient te liggen voor het bevoegd gezag. 

Trident Safety Concept (TSC)

  • Monitoring op tijdige controle en certificering van uw veiligheidsproducten.
  • Totaaloverzicht van uw beschikbare veiligheidsmiddelen.
  • Geen zorgen meer of uw veiligheidsmiddelen nog voldoen aan de vereiste normering.
Kantoor Trident Safety

Ontvang een vrijblijvende offerte
Neem contact op via 0115 610 120 of vul het offerte-formulier in voor een vrijblijvend voorstel.

Ontvang een offerte