Brandmeld- en ontruimingsinstallaties

Niet de hitte, maar de rookontwikkeling maakt bij brand veel slachtoffers. De rook belemmert immers het zicht, waardoor het veilig verlaten van het gebouw wordt bemoeilijkt. De rook verspreidt zich bovendien zeer snel en is over het algemeen erg giftig. Daarom zijn er wettelijke regels voor het beperken van de kans op brand en voor het beperken van de gevolgen van brand en het vluchten uit een gebouw.

Brandmeldinstallatie

Een brandmeldinstallatie heeft het doel een beginnende brand tijdig te detecteren en te bestrijden. De verantwoordelijke personen zijn zo in staat om het alarm bijtijds te melden aan de brandweer en/of de automatische blus(gas)installatie te activeren. De brandmeldinstallatie dient te voldoen aan de norm NEN 2535. Of een brandmeldinstallatie noodzakelijk is, wordt bepaald door een groot aantal factoren zoals de bestemming van het gebouw, het aantal personen dat aanwezig is en de aanwezigheid van gevaarlijke of brandgevaarlijke stoffen. De juiste betrouwbare en gecertificeerde brandmeld- en ontruimingsinstallatie zijn van onschatbare waarde in ons dagelijks functioneren. Zij geven immers een gevoel van veiligheid en bieden bescherming op het juiste moment.

Ontruimingsinstallatie
Het belangrijkste doel van inspecties door de brandweer is om te controleren of er afdoende maatregelen zijn getroffen opdat een ieder bij een calamiteit veilig het gebouw kan verlaten. Het beschermen van mensenlevens wordt o.a. bereikt door het installeren van een ontruimingsinstallatie. Dit is een gecertificeerde centrale met noodvoeding, waarop het benodigde aantal handmelders en alarmgevers geïnstalleerd wordt. De ontruimingsinstallatie dient overeenkomstig te zijn aan de NEN 2575 en is bedoeld om aan te sluiten bij de NEN 2535. Zo zijn de aanwezige personen beter in staat om het gebouw bij calamiteiten veilig te verlaten.  

Kantoor Trident Safety

Ontvang een vrijblijvende offerte
Neem contact op via 0115 610 120 of vul het offerte-formulier in voor een vrijblijvend voorstel.

Ontvang een offerte